HISTORIEK


PELGRIMEREN IN HET NOORDEN

Jaarlijks komen er ongeveer 300.000 pelgrims aan in Santiago de Compostela. Geen wonder dus, dat meer en meer drukte mijdende wandelaars de blik naar het noorden richten. Daar is nog volop de rust en de ruimte te vinden die voor veel wandelaars een belangrijke motivatie is om een 'pelgrimstocht' te ondernemen. 

In Scandinavië zijn meerdere oude pelgrimsroutes naar NIDAROS, de oude naam van TRONDHEIM, opnieuw ontsloten. Voor de reformatie was Scandinavië immers ook katholiek en men trok toen net zo massaal naar het graf van de heilige Olav in Trondheim als naar die andere heilige steden Rome, Jeruzalem en Santiago de Compostela.

 

Ontwikkeling van de Olavspaden vanaf 1997

Pelgrimstochten werden vanaf de jaren ’80 van de vorige eeuw opnieuw ontdekt. De laatste 25 jaar is de populariteit van het pelgrimeren enorm gegroeid. De routes naar Santiago de Compostela voorop, Rome op de tweede plaats en Jeruzalem, een in de praktijk meer gecompliceerde wandeltocht wat minder. De routes naar Nidaros (Trondheim) werden vanaf 1997 nieuw leven ingeblazen en zijn als moderne pelgrimstochten relatief nieuw en nog weinig betreden. Als eerste werd de route van Oslo naar Trondheim gemarkeerd maar er zijn inmiddels routes uit alle windrichtingen ontsloten. In 2010 kreeg het netwerk van historische paden de status van Europese Cultuurweg. Het Olavspad vanaf Selånger aan de Zweedse oostkust werd in 2013 officieel geopend.

Geschiedenis van de Olavspaden

De 'S:t Olavsleden' is genoemd naar Olav Haraldsson, een Vikingkoning uit Noorwegen. Vanaf zijn twaalfde ging hij op verschillende Viking expedities. Op een nacht droomde Olav over een man die hem vertelde dat hij zijn reis moest onderbreken om terug te keren naar Noorwegen en de troon te claimen. Na overwintering in Normandië, waar hij zich bekeerde tot het Christendom, vertrok hij naar Noorwegen en werd koning.

Uiteindelijk werd hij van de troon verstoten en zat hij een aantal jaar in ballingschap in Rusland. In 1030 ondernam hij weer een poging om de troon te claimen. Met een klein leger zette hij koers naar de Zweedse kust, waar hij aan land kwam in Selånger. Van daaruit trok hij over land naar Nidaros. Bij Stiklestad kwam hij om in een slag met een boerenleger.

Zijn lichaam werd naar Nidaros gebracht en daar begraven aan de oever van een rivier. Er gebeurde meerdere wonderen, waarna Olav heilig werd verklaard. In de middeleeuwen groeide Nidaros uit tot één van de vier belangrijkste bedevaartsoorden. Er ontstonden meerdere pelgrimsroutes naar het graf van de heilige Olav in Nidaros.

Na de reformatie in de 16e eeuw werd het pelgrimeren verboden. De pelgrimsroutes naar Nidaros raakte in verval. Vanaf 1997 zijn de Olavspaden opnieuw in kaart gebracht en gemarkeerd. De route van het Zweedse Selånger werd in 2013 geopend. Omdat de route relatief nieuw is en niet de bekendheid geniet zoals de Camino naar Santiago, is het een ideale route voor rustzoekers.